Er is een fout opgetreden in dit gadget

zaterdag 1 oktober 2011

Ouders en de loopbaan van hun kind
Op welke wijze oefenen ouders invloed uit op loopbaansucces van hun kind en wordt
hun kind hiermee ondersteund?

1. Wat helpt en hindert jongeren bij de risicovolle overgangsmomenten tussen
scholen? Welke factoren dragen bij aan uitval en falen? Worden ouders daarbij
ook als een factor gezien?
2. Wat is in de loopbaankunde gebleken over de invloed van ouders op
studiekeuze, beroepskeuze en loopbaanontwikkeling? Welke aspecten van
ouderschap zijn hier cruciaal?
3. Hoe is de kennis van ouders over de mogelijkheden in het hedendaagse
onderwijssysteem en op de arbeidsmarkt? Wat doen ouders als het hen aan
deze kennis ontbreekt? Wordt het begeleiden van hun kind bepaald door
sociaaleconomisch factoren?
Beschermende factoren in de loopbaanontwikkeling:
                                  beschermende factoren in de loopbaanontwikkeling
Interne factoren
Externe factoren
INTRAPERSOONLIJKE FACTOREN
• Self efficacy
(zelfwaarde, zelfrespect, geloof in jezelf, gevoel dat je het zelf kan: interne locus of controle, zelfvertrouwen, gevoel van identiteit)
• Autonomie
• Doelbeleving
• Ori├źntatie op doel en voortgang
• Hoge verwachtingen voor succes, optimisme en hoop
• Persoonlijke verantwoordelijkheid
• Geloof, moraal
• Humor
• Positief temperament
• Vertrouwen
• Altru├»sme
• Creativiteit
• Persistentie, vastberadenheid, innerlijke wil en motivatie
• Flexibiliteit
• Kritisch bewustzijn
• Vermogen tot loslaten
INTERPERSOONLIJKE STEUN
• Ouders/Familie:
- ouderlijk toezicht op de tijd na school
- opvoedings-/ouderschapstijl
- ouderlijke betrokkenheid bij school
- hoge verwachtingen voor succes
- warmte/cohesie/stabiliteit in het gezin
- vrije tijd samen als een familie doorbrengen
- positieve communicatie en bevestiging binnen het gezin
- pro-actieve houding en confrontatie met problemen thuis
- respectvolle structuur en consequente regels en gevolgen thuis
- ouderlijke stimulering van
autonomie
• Leraren/Andere volwassenen:
- hoge verwachtingen op succes
- relatie waaruit vertrouwen spreekt
- emotionele ondersteuning positieve rolmodellen
- netwerk dat gelooft in student.
• Peers (netwerk voor het bereiken van
peers)
• Netwerk van informele relaties
SOCIALE/COPING VAARDIGHEDEN
• Actieve coping stijlen:
- probleemoplossing
- vermogen om te plannen
- teamwerk
- effectieve communicatie
- actief emotionele meningsuiting
- positieve self-talk
- impuls controle
• Sterke capaciteit om relaties te vormen, interpersoonlijk bewustzijn, empathie en sociale responsiviteit
• Cognitieve competentie, kan gevolgen zien
• Erkenning van de culturele diversiteit, gevoeligheid
• Realistische beoordeling van de omgeving, capaciteit om productieve
betekenissen aan gebeurtenissen te geven, gezond perspectief op tegenspoed
• Kritisch/Reflectief denken
• Bereidheid om hulp te zoeken
• Kan van huis weggaan, iets buiten huis doen en weer aanhaken thuis
• Ontbreken van niet-productieve coping vaardigheden
- tobben
- wensend denken
- spanning verminderen
- negeren van het probleem
- jezelf de schuld geven en isoleren
INSTITUTIONELE STEUN
• Kansen voor jongeren om op constructieve wijze deel te nemen in de gemeenschap
• Sterke verbinding tussen school, gezin en gemeenschap
• Toegang tot alternatieve programma's en buitenschoolse activiteiten (na schooltijd en in de zomer)
• Uitdagend schoolcurriculum
• Stabiele, ondersteunende en respectvolle schoolomgeving
Breed scala aan hulpbronnen in de gemeenschap (culturele, geestelijke,
gezondheid, onderwijs, welzijn en veiligheid)
• Gemeenschap/School zien jongeren als belangrijke middelen en belonen inzet
• Consequente meningsuiting van
gemeenschapswaarden en normen
ten aanzien van ‘goed’ gedrag
• Formeel sociale ondersteuning door
school/religieuze verbondenheid

lees meer.................
http://www.aps.nl/NR/rdonlyres/E85EA885-F89C-4006-BD8E-C0A37679BB7C/0/OnderzoeksrapportageOudersendeloopbaanvanhunkind.pdf
onderzoeksrapportage


bronnen foto's: olbblogt.wordpress.com/page/21/; kennisnet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten