woensdag 4 april 2012

Iedereen intrapeneur! grensverleggend leren als kans en uitdaging!


Om de crisis het hoofd te bieden, ook in de toekomst is het noodzakelijk om iedere lerende voor te bereiden op rol van intrapeneur in organisaties als toekomstig werkgever en/of werknemer!


"Don't ask what your company can do for you, but what you can do for your company! Because, what is good for your company, is good for you!"
Speech van Kennedy in Berlijn:

Omschrijvingen voor intrapeneur:
Intrapeneur:
- Iemand die er een punt van maakt constant focus te hebben op het  bedrijfsdoel
- Medewerker in loondienst met ondernemend gedrag die eigenaarschap toont  in zijn of haar  werkhouding
- Interne ondernemer
- Werkaannemer
Ondernemers noemt men entrepeneurs, dat zijn mensen die een organisatie oprichten en  zich profileren. Als werknemers in een onderneming  gaan handelen als ondernemers, dan  zijn het  intrapeneurs. Personen  die binnen de organisatie ondernemend zijn. Intrapeneurs vormen een tegenstelling tot een eilandcultuur, waar iedereen zich concentreert op zijn eigen deel  van de organisatie. Het verschil tussen een entrepeneur en intrapeneur is dat een entrepeneur risico's neemt en dat intrapeneurs vooral verantwoordelijkheid nemen maar door hun loondienststatus niet risicodragend zijn.   


Nederlandse werknemer is ondernemend 
Nederland telt internationaal vergeleken veel ‘interne ondernemers’, ook wel ‘intrapreneurs’ genoemd, die nieuwe bedrijfsactiviteiten opzetten voor hun werkgever. Ongeveer één op de veertien werknemers in Nederland is intrapreneur, tegen gemiddeld ruim één op de twintig in een aantal andere ontwikkelde landen.  Een intrapeneur helpt organisatie bij vernieuwingGeloof in jezelf, begin bij jezelf, onderneem!
Sommige werknemers jagen nieuwe activiteiten binnen het bedrijf aan. Deze `intrapreneurs` stimuleren zo de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of helpen processen te verbeteren.

Het Nederlandse onderzoeksbureau EIM heeft in samenwerking met de University of Western Australia, de gedragskenmerken van deze intrapreneurs in kaart gebracht.

Gedragskenmerken intrapeneursHet ondernemende gedrag van intrapreneurs is opgebouwd uit drie elementen:
1. Proactief gedrag: de geneigdheid om overal marktkansen te zien en om eigen plannen en opvattingen te promoten.
2. Innovatief gedrag: het voortdurend ontwikkelen en inbrengen van creatieve ideeën.
3. Risico nemen: de neiging om eerst te doen en achteraf toestemming te vragen.

Wie wordt intrapreneur?Niet alle medewerkers hebben dezelfde kans om uit te groeien tot een intrapreneur. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers met een gemiddelde leeftijd, rond de 40 jaar, de grootste kans hebben om intrapreneur te zijn. In die leeftijdsgroep is er een optimale combinatie van ervaring en ambitie.
Ook is een hogere opleiding bevorderlijk voor de kans om intrapreneur te zijn. Er is daarbij echter geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen.
Ten slotte bieden functies in het management of verkoop meer perspectief voor het bedenken en zelf opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Deze functies bieden ruimte voor autonomie en brengen veel externe contacten met zich mee.
bronnen:

buitenstebinnen leren: marktgericht opleiden 'Individu moet samenstelling van opleiding mede kunnen bepalen!'

buitenstebinnen leren: marktgericht opleiden 'Individu moet samenstelling van opleiding mede kunnen bepalen!'

buitenstebinnen leren: marktgericht opleiden 'Individu moet samenstelling van opleiding mede kunnen bepalen!'

buitenstebinnen leren: marktgericht opleiden 'Individu moet samenstelling van opleiding mede kunnen bepalen!'

marktgericht opleiden 'Individu moet samenstelling van opleiding mede kunnen bepalen!'

Welk type werknemers hebben bedrijven nodig?  Dan krijg je lijstjes die er zo uit kunnen zien:
Motivatie, ‘liefde’ voor  het vak
Sociale vaardigheden
Aanpassen aan de werk/ klantomgeving
Lerende houding
Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen
Klantgericht werken
Initiatief tonen
Omgaan met tijdsdruk
Plannen
Beetje handig zijn
Gereedschap / materialen kennis
Ook al zijn opleidingen niet altijd arbeidsrelevant , toch kunnen de mbo'ers aan de sla  omdat ze op de opleiding werk hebben gemaakt van generieke competenties. De generieke competenties sluiten aan bij wat de werkgevers nodig hebben. De context van de opleiding is dan middel om alles uit deelnemers te halen , gemotiveerd te houden en te laten af studeren op een MBOniveau.
In het mbo moet er niet aanbodgericht gewerkt worden. Vraaggestuurd werken is onbetaalbaar en dan kom je uit op vraaggericht werken , een mix van  collectief aanbod  en individuele vraagsturing. Hier horen ook flexibele leertrjacten bij die de mogelijkheid moeten bieden om ook in korter tijd opleidingen te doorlopen.
Flexibele leertrajecten, maatwerkopleidingen en slimme onderwijslogistiek kunnen een bijdrag leveren aan het meer effectief en efficient inrichten van het mbo, dat is iets anders dan generieke besluitvorming voor het inkorten van opleidingsduur en arbeidsmarktrelevantie van opleidingen.

http://frankvanh.wordpress.com/2011/09/14/marktgericht-opleiden-geen-vanzelfsprekendheid/
Is marktgericht opleidien wel mogelijk?
De arbeidsmarkt is onvoorspelbaar en het keuzegedrag van jongeren is onstuurbaar.
Een aantal retrorische vragen om het denken aan te scherpen:
  • welke jongeren wil op zijn 25e nog het werk doen waar hij op zijn 15e van droomde?
  • Wie heeft op zijn 35e de baan waar hij oorspronkelijk voor opgeleid werd?
  • Welk bedrijf weet nu voor welke banen het kandidaten zoekt over 5-10 jaar?
  • Weten we eigenlijk wel dat het gros van de huidige banen 10 jaar geleden nog niet bestond?
  • En houden we er rekening mee dat deze ontwikkelingen alleen maar sterker worden?


bronnen afbeeldingen:
www.groenonderwijs.nl
www.jongerenblog.nl