Er is een fout opgetreden in dit gadget

maandag 23 juli 2012

Mind and soil – Knowledge Aspects of Sustainable Agriculture.


Wat kunnen we leren uit dit onderzoek voor groen onderwijs en 'voorop in vergroening' en 'groene kennis voor burgers'?
Mijn advies:  meer aandacht voor LLB in het MBO en duurzaamheid als thema in het VO koppelen aan groene maatschappelijke stages, waarbij er ontmoetingen zijn tussen landbouwers en VOleerlingen met begeleiding van AOCdeelnemers en groene HBOstudenten.


Onderzoek naar kennis over duurzame landbouwpraktijken onder landbouwers


De senioren onder de agrariërs richten zich meer op de lange termijn dan hun jongere collega’s.
Rosales Carreón stelde ‘mindmaps’ op om de ‘mindset’ van de boeren op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. Hierbij deelde hij de begrippen die de ondervraagden naar voren brachten, in drie categorieën in:
people
bijvoorbeeld de mening van de consument en gevolgen voor toekomstige generaties;
planet
zoals bemesting en bodemgesteldheid;
profit
waarbij te denken valt aan productiekosten en gewasopbrengst.

Duurzame koplopers
‘Al deze koplopers noemden de vruchtbaarheid van de bodem in hun mindmaps’
Publieke opinie
‘Het is interessant dat publieke opinie in het onderzoek als laatste eindigt; Juist in de samenleving zie je een toenemende ongerustheid over de impact van landbouw op de omgeving en het milieu.
Sociale wetenschappen
Hij pleit daarom voor een meer sociale benadering in de landbouw:
'In jaarlijkse landbouwrapporten staat van alles over gewasopbrengst, te gebruiken bestrijdingsmiddelen en productprijzen, maar de sociale component ontbreekt volledig. Integratie disciplines

titel proefschrift:  Mind and soil – Knowledge Aspects of Sustainable Agriculture.

Jesús Rosales Carreón, j.rosales.carreon@rug.nl, tel: 050 363 3372  

bronnen afbeeldingen: open-sustainability.org; triplepundit.com; geologicsystems.wordpress.com; blog.sciencecreative.com; duromac.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten