Er is een fout opgetreden in dit gadget

zaterdag 12 februari 2011

babyboom met pensioen

Trends en ontwikkelingen in de sector voedsel, natuur en leefomgeving

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. De crisis heeft geleid van een aanbodgerichte markt naar een vraaggerichte markt. Dit jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen, in 2010 is het aantal mensen dat de  arbeidsmarkt verlaat groter dan het aantal nieuwe toetreders. Het domein voedsel, natuur en leefomgeving heeft daarbij te maken met een meer dan gemiddelde vergrijzing.
De instroom van jonge mensen is onvoldoende en de vertrekkers nemen veel kennis en ervaring mee.
Nieuwe kansen voor het domein voedsel, natuur en leefomgeving zijn:  de verbreding van de sector, de hang naar duurzaamheid en de heilzame werking van groen. .
Trends en ontwikkelingen in de sectoren van voedsel, natuur en leefomgeving
Dier
Welzijn en gezondheid van dieren is een belangrijk thema
Belang van juiste voorlichting aan consument in gezelschapsdierenbranche
Schaalvergroting in veehouderij
Opkomst multifunctionele landbouw( zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme, educatie)
Voedsel
Vergrijzing, kleinere huishoudens en culturele diversiteit veranderen eet- en koopgedrag consumenten:
-         gezond willen eten
-         gemakkelijk eten
-         genieten van eten
-         belang hechten aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
Plant
Technologische ontwikkelingen zoals GPS ( Global Positioning System) voor precisielandbouw
Ondernemerschap is belangrijk ivm schaalvergroting
Nevenactiviteit energieopwekking
Groene Ruimte
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid:
-         aanleggen thematuinen
-         gebruik afbreekbare of duurzame materialen/beplanting
-         scheiding groenafval voor biobrandstof
-         aanleg CO2 neutrale tuinen
-         dak- en gevelbegroeiing voor betere isolatie en luchtkwaliteit
bloem/tuincentra
-         bloemenspeciaalzaken
o       concurrentie door branchevervaging van supermarkten, benzinestations, bouwmarken, internet, postorderbedrijven
o       onderscheiden in service, advies, professionalisering en specialisatie
-         tuincentra
o       branchevervaging door bouwmarkten, woonwarenhuizen, supermarkten, internetverkoop
o       grotere en completere retailers voor huis en tuin, natuurgeoriĆ«nteerde lifestyle
o       groter aandeel van mode- en seizoengevoelige artikelen en dode materialen
o       toenemende vraag naar beleving, service en informatie
Bron: Jaaroverzicht 2010 Aequor, www.aequor.nl en ntr.schooltv

Geen opmerkingen:

Een reactie posten